4 Hikmah di Balik Anjuran Aqiqah

Semacam yang sudah kita tahu kalau aqiqah merupakan hewan yang disembelih sehubungan dengan kelahiran seseorang anak, baik pria ataupun wanita. Aqiqah dicoba pada hari ketujuh semenjak kelahirannya dengan tujuan sekedar mencari ridha Allah.

Rasulullah SAW melakukan aqiqah buat Hasan serta Husain pada hari ke 7, tiap- tiap dengan seekor kambing( domba), walaupun dalam sebagian hadis dikatakan kalau buat balita pria merupakan 2 ekor kambing serta untuk balita wanita lumayan dengan seekor kambing ataupun domba.

Dalam suatu hadits diriwayatkan dari Aisyah ra. dia mengatakan,“ Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami supaya menyembelih aqiqah buat anak pria 2 ekor serta buat wanita seekor Hikmah Penerapan Aqiqah .”

Bukanlah Allah SWT memerintahkan suatu kepada manusia melainkan demi kebaikan manusia itu sendiri. Allah menyarankan aqiqah buat anak lewat Nabi- Nya tiada lain dengan tujuan yang luas, di antara lain:

1. Aqiqah ialah sesuatu pengorbanan yang dapat mendekatkan anak kepada Allah pada masa dini dia menghisap hawa kehidupan.

2. Aqiqah ialah media buat membuktikan serta mengatakan rasa syukur atas diberikannya seseorang anak. Dalam perihal ini, aqiqah lebih berperan selaku fasilitas berbagi kebahagiaan dengan orang lain, paling utama fakir miskin Aqiqah murah Jakarta .

3. Mempererat tali persaudaraan di antara warga. Dalam perihal ini, aqiqah dapat jadi semacam komunikasi serta interaksi sosial yang sehat. Karena sesama muslim merupakan kerabat yang diikat dalam satu akidah Islam.

4. Aqiqah mengarahkan perilaku hirau sosial. Dalam perihal ini Allah menegaskan dalam Al- Quran,“ Serta tolong menolonglah kalian dalam( mengerjakan) kebajikan serta takwa, serta jangan tolong membantu dalam berbuat dosa serta permusuhan. Serta bertakwalah kalian kepada Allah, sebetulnya Allah amat berat siksa- Nya.”( QS. Al- Maidah[5]: 2)

Leave a Reply